Sihtasutus Läänemaa Arenduskeskus

SA Läänemaa Arenduskeskus (LAK) on riigile kuuluv sihtasutus.

Pakume tasuta nõustamist ettevõtjatele, mittetulundusühingutele ja kohalikele omavalitsustele. Algatame ning viime ellu maakonnale olulisi projekte. Meie tegevust finantseerivad lepingute alusel Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Läänemaa Omavalitsuste Liit. Tegevuste elluviimiseks kaasame rahalisi vahendeid ka muudest allikatest.

LAK on osa üle-Eestilisest maakondlike arenduskeskuste (MAK) võrgustikust,  töötajate koguarvuga üle 110. 

Läänemaa Arenduskeskus tegutseb maakondlike arenduskeskuste ühise strateegia alusel.

LAK juhtimine 

LAK juhatus

Sihtasutusel Läänemaa Arenduskeskus on üks juhatuse liige - Andres Huul.

Juhatuse liikme tasud leiad siit

Nõukogu liikmed tasu ei saa.


LAK nõukogu

LAK nõukogu on üheksaliikmeline ja selles on esindatud erinevad osapooled:

Ettevõtjad:

 • Koit Uus - AS Uuemõisa Invest
 • Maret Sukles - AS Heal
 • ​Kaido Sasse -  Cipax Eesti AS

Asutaja esindajad (Lääne Maavalitsus)

 • Merle Mäesalu (nõukogu esimees) - Lääne Maavalitsus
 • Grete Kindel - Lääne Maavalitsus

   

Läänemaa Omavalitsuste Liit

 • Liina Põld - Haapsalu Linnavalitsus
 • Varje Ojala-Toos - Lihula vallavalitsus

Kodanikuühiskond

 • Ene Sarapuu - MTÜ Kodukant Läänemaa
       Rahandusministeerium
 • ​Kaie Küngas
   
 
Ajalugu

1995 aastal loodi Haapsalu Täiendkoolituskeskus.

 • põhitegevuseks ümber - ja täiendõpe ning vabahariduskoolitus Läänemaal

1998 aastal loodi täiendkoolituskeskuse baasil Haapsalu Ettevõtluskeskus.

 • koolitusele lisandus ettevõtlusalane nõustamine

2000 aastal lisandus projektipõhiselt Läänemaa MTÜ-de Tugikeskus.

 • mittetulundusühingute nõustamine

2003 aastal moodustati SA Läänemaa Arenduskeskus.

 • ettevõtjate, mittetulundusühingute ja kohalike omavalitsuste nõustamine

LAK dokumendid
LAK põhikiri
LAK 2015 majandusaasta aruanne
audiitori otsus LAK  2015 majandusaasta kohta


Juhindume oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist. Eetikakoodeksiga on võimalik tutvuda  siin.


LAK sümboolika
2014. aasta kevadel uuendatud LAK logo leiad erinevates failiformaatides siit:
863 x 512 px, JPEG, arenduskeskuse tekst akronüümi all
399 x 132 px, JPEG, arenduskeskuse tekst akronüümi kõrval
logovariandid vektorgraafikas, Corel Draw x7
logovariandid


LAK projektid
Arenduskeskuse poolt elluviidavate projektide kirjeldused leiate rubriigist "Avalik sektor"

PATEE - "Piirkondlikud Algatused Tööhõive ja Ettevõtlikkuse Edendamiseks"
EVTP - Ettevõtlusteadlikkuse programm

MTÜ tegevuste elluviimiseks on sõlmitud KÜSKiga leping, mille alusel kasutatakse riigieelarvelist toetust. 


LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.