Sihtasutus Lääne-Eesti Arenduskeskus

Lääne-Eesti Arenduskeskusele seoses maavalitsuste kadumisega lisanduvad ülesanded alates 01.01.2018

1.  Maakonna arengu kavandamise ülesanded, sh maakonna arengustrateegia koostamine, turvalisuse nõukogude koordineerimine, terviseedenduse ülesanded ja maakonna kultuurikorraldus.
2. Siseriiklike regionaalarengu programmide korraldamine - kohaliku omaalgatuse programm.

Maavalitsuse ülesannete täpsema jaotusega tutvu SIIN.

 
Teadaanne ( update 11.04.2018):

Lugupeetud koostööpartner,

Teatame, et SA Läänemaa Arenduskeskus (LAK) on ühendatud Sihtasutusega Lääne-Eesti Arenduskeskus  (LEAK) 02.11.2017. Seoses sellega palume meile esitatavad arved ümber vormistada vastavalt uutele rekvisiitidele (vt allpool).
Kõik töötajad on endised, seega palume suhtluskanalina kasutada seniseid e-posti ja postiaadresse, laua- ja mobiiltelefoninumbreid. Büroo asub samuti endiselt Posti 41a, Haapsalu.
Meie raamatupidaja Piret Vao kontaktid on jätkuvalt: priivato@hotmail.com, ja mob 5220762


Uue sihtasutuse rekvisiidid on järgmised:

Sihtasutus Lääne-Eesti Arenduskeskus
Reg nr 90013874
e-post: info@lak.ee
Posti 41a, 90507, HAAPSALU
A/a EE371010220262340226, AS SEB Pank


----

Pakume tasuta nõustamist ettevõtjatele, mittetulundusühingutele ja kohalikele omavalitsustele. Algatame ning viime ellu maakonnale olulisi projekte. Meie tegevust finantseerivad lepingute alusel Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Läänemaa Omavalitsuste Liit. Tegevuste elluviimiseks kaasame rahalisi vahendeid ka muudest allikatest.

Täpsem ülevaade  LAK 2017 aasta tegevustest on SIIN

LAK on osa üle-Eestilisest maakondlike arenduskeskuste (MAK) võrgustikust,  töötajate koguarvuga üle 110. 

Läänemaa Arenduskeskus tegutseb maakondlike arenduskeskuste ühise strateegia alusel.

LEAK juhtimine 

LEAK juhatus

Sihtasutusel Lääne-Eesti  Arenduskeskus on üks juhatuse liige - Anu Kikas

Juhatuse liige oli, 2017. aasta lõpuni Andres huul, tema tasud leiad siit

Nõukogu liikmed tasu ei saa.


LEAK nõukogu

LAK nõukogu on üheksaliikmeline ja selles on esindatud Läänemaa omavalitsused:
 
Urmas Sukles - nõukogu esimees - Haapsalu linn,
Martin Schwindt - Haapsalu linn,  
Lauri Väli - Haapsalu linn,
Ants Ale  - Haapsalu linn,
Jaanus Rankla - Haapsalu linn,  

Raina Jeeberg - Lääne-Nigula vald,
Hardi Rehkalt - Lääne-Nigula vald,
Aivo Hirmo - Lääne-Nigula vald, 
Neeme Suur - Lääne-Nigula vald,  
Einar Pärnpuu - Lääne-Nigula vald, 

Tanel Viks - Vormsi vald.


 
Ajalugu

1995 aastal loodi Haapsalu Täiendkoolituskeskus.

  • põhitegevuseks ümber - ja täiendõpe ning vabahariduskoolitus Läänemaal

1998 aastal loodi täiendkoolituskeskuse baasil Haapsalu Ettevõtluskeskus.

  • koolitusele lisandus ettevõtlusalane nõustamine

2000 aastal lisandus projektipõhiselt Läänemaa MTÜ-de Tugikeskus.

  • mittetulundusühingute nõustamine

2003 aastal moodustati SA Läänemaa Arenduskeskus.

  • ettevõtjate, mittetulundusühingute ja kohalike omavalitsuste nõustamine

LAK dokumendid
LAK põhikiri
LAK 2016  majandusaasta aruanne
audiitori otsus 2016 majandusaasta aruande kohta


Juhindume oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist. Eetikakoodeksiga on võimalik tutvuda  siin.


LAK projektid
Arenduskeskuse poolt elluviidavate projektide kirjeldused leiate rubriigist "Avalik sektor"

PATEE - "Piirkondlikud Algatused Tööhõive ja Ettevõtlikkuse Edendamiseks"
EVTP - Ettevõtlusteadlikkuse programm

MTÜ tegevuste elluviimiseks on sõlmitud KÜSKiga leping, mille alusel kasutatakse riigieelarvelist toetust. 


LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.