Sihtasutus Läänemaa Arenduskeskus

Lääne-Eesti Arenduskeskusele seoses maavalitsuste kadumisega lisanduvad ülesanded alates 01.01.2018

1.  Maakonna arengu kavandamise ülesanded, sh maakonna arengustrateegia koostamine, turvalisuse nõukogude koordineerimine, terviseedenduse ülesanded ja maakonna kultuurikorraldus.
2. Siseriiklike regionaalarengu programmide korraldamine - kohaliku omaalgatuse programm.

Maavalitsuse ülesannete täpsema jaotusega tutvu SIIN. 

Teadaanne (14.11.2017):

Lugupeetud koostööpartner,

Teatame, et SA Läänemaa Arenduskeskus (LAK) on ühendatud Sihtasutusega Lääne-Eesti Arenduskeskus  (LEAK) 02.11.2017. Seoses sellega palume meile esitatavad arved ümber vormistada vastavalt uutele rekvisiitidele (vt allpool).
Kõik töötajad on endised, seega palume suhtluskanalina kasutada seniseid e-posti ja postiaadresse, laua- ja mobiiltelefoninumbreid. Büroo asub samuti endiselt Posti 41a, Haapsalu.
Meie raamatupidaja Piret Vao kontaktid on jätkuvalt: priivato@hotmail.com, ja mob 5220762


Uue sihtasutuse rekvisiidid on järgmised:

Sihtasutus Lääne-Eesti Arenduskeskus
Reg nr 90013874
e-post: lovl@lovl.ee
Lihula mnt 12, 90507, HAAPSALU
A/a EE371010220262340226, AS SEB Pank
LEAK juhatuse liikme leidmiseks kuulutatakse lähiajal välja konkurss. Seni on LEAK juhatuse liige Hele Leek-Ambur ja Andres Huul tegutseb allkirja õigusliku isikuna volituse alusel.


----
SA Läänemaa Arenduskeskus (LAK) on riigile kuuluv sihtasutus.

Pakume tasuta nõustamist ettevõtjatele, mittetulundusühingutele ja kohalikele omavalitsustele. Algatame ning viime ellu maakonnale olulisi projekte. Meie tegevust finantseerivad lepingute alusel Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Läänemaa Omavalitsuste Liit. Tegevuste elluviimiseks kaasame rahalisi vahendeid ka muudest allikatest.

Täpsem ülevaade  LAK 2017 aasta tegevustest on SIIN

LAK on osa üle-Eestilisest maakondlike arenduskeskuste (MAK) võrgustikust,  töötajate koguarvuga üle 110. 

Läänemaa Arenduskeskus tegutseb maakondlike arenduskeskuste ühise strateegia alusel.

LAK juhtimine 

LAK juhatus

Sihtasutusel Läänemaa Arenduskeskus on üks juhatuse liige - Andres Huul.

Juhatuse liikme tasud leiad siit

Nõukogu liikmed tasu ei saa.


LAK nõukogu

LAK nõukogu on üheksaliikmeline ja selles on esindatud erinevad osapooled:

Ettevõtjad:

 • Tarmo Peramets - Haapsalu Metal OÜ 
 • Maret Sukles - AS Heal
 • ​Kaido Sasse -  Cipax Eesti AS

Asutaja esindajad (Lääne Maavalitsus)

 • Merle Mäesalu (nõukogu esimees) - Lääne Maavalitsus
 • Grete Kindel - Lääne Maavalitsus

   

Läänemaa Omavalitsuste Liit

 • Liina Põld - Haapsalu Linnavalitsus
 • Varje Ojala-Toos - Lihula vallavalitsus

Kodanikuühiskond

 • Ene Sarapuu - MTÜ Kodukant Läänemaa
       Rahandusministeerium
 • ​Kaie Küngas
   
 
Ajalugu

1995 aastal loodi Haapsalu Täiendkoolituskeskus.

 • põhitegevuseks ümber - ja täiendõpe ning vabahariduskoolitus Läänemaal

1998 aastal loodi täiendkoolituskeskuse baasil Haapsalu Ettevõtluskeskus.

 • koolitusele lisandus ettevõtlusalane nõustamine

2000 aastal lisandus projektipõhiselt Läänemaa MTÜ-de Tugikeskus.

 • mittetulundusühingute nõustamine

2003 aastal moodustati SA Läänemaa Arenduskeskus.

 • ettevõtjate, mittetulundusühingute ja kohalike omavalitsuste nõustamine

LAK dokumendid
LAK põhikiri
LAK 2016  majandusaasta aruanne
audiitori otsus 2016 majandusaasta aruande kohta


Juhindume oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist. Eetikakoodeksiga on võimalik tutvuda  siin.


LAK sümboolika
2014. aasta kevadel uuendatud LAK logo leiad erinevates failiformaatides siit:
863 x 512 px, JPEG, arenduskeskuse tekst akronüümi all
399 x 132 px, JPEG, arenduskeskuse tekst akronüümi kõrval
logo variandid vektorgraafikas Corel Draw x/, ja PDFisLAK projektid
Arenduskeskuse poolt elluviidavate projektide kirjeldused leiate rubriigist "Avalik sektor"

PATEE - "Piirkondlikud Algatused Tööhõive ja Ettevõtlikkuse Edendamiseks"
EVTP - Ettevõtlusteadlikkuse programm

MTÜ tegevuste elluviimiseks on sõlmitud KÜSKiga leping, mille alusel kasutatakse riigieelarvelist toetust. 


LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.