Uudised

04/11/2017 15:30  Anna oma panus: toeta katuseraha jagamise lõpetamist Riigikogus
 | Uudise aegumine: 12/12/2017 08:00
Vabaühenduste liit EMSL teeb ettepaneku lõpetada läbipaistmatu katuseraha jagamine ning pakub välja, et regionaalseid investeeringutoetusi võib anda üksnes avaliku konkursi alusel. 

Aastaid on parlamendiliikmed jaganud vahetult enne riigieelarve vastuvõtmist maksumaksja raha konkreetsetele objektidele ja organisatsioonidele enda äranägemisel. 2017. aastal anti niisuguseid toetusi üle 500, kokku enam kui nelja miljoni euro eest. Üle poole neist sai avalik sektor, peamiselt omavalitsused. Alla poole läks vabaühendustele, kellest
hulgale oli see tegevustoetus, mitte investeering, nagu katuseraha kutsutakse. 

Kuna erakonnad ei suuda aumeeste kombel kokkuleppele jõuda, teeme ettepaneku täiendada riigieelarve seadust pakutud või muu sobiva sättega, mis paneks investeeringu-, projekti- ja tegevustoetuste andmisel kohustuse kohelda
võimalikke saajaid võrdselt. Keegi ei saa ega taha keelata parlamendil riigieelarvesse muudatusettepanekuid tegemast, aga kusagil lünki nähes tuleks suunata rohkem raha valdkonda, ja mitte nimeliselt. Konkreetsed organisatsioonid tuleb valida konkursiga. 

Kui toetad mõtet, anna Rahvaalgatusveebis oma allkiri, et ettepanek Riigikogu töölauale jõuaks. 

Lisainfo ja toetusallkirja andmine:
https://rahvaalgatus.ee/initiatives/8a31585f-d7c6-4009-8833-fb5bf80a02d1 

Kontakt: Alari Rammo, alari@heakodanik.ee


LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.