Uudised

04/11/2017 15:27  Kaks toetusvõimalust väliseesti kultuuriühingutele Integratsiooni Sihtasutuselt (tähtaeg 30. november)
 | Uudise aegumine: 11/30/2017 08:00
Integratsiooni Sihtasutus avas kaks toetusvõimalust väliseesti
kultuuriühingutele. 

Neist esimese, Rahvuskaaslaste programmi väliseesti kultuuriühingute projektikonkursi eesmärk on toetada kodueesti kultuurikollektiivide ja loomeinimeste kontakte ning kultuurivahetust väliseesti kogukondadega, väliseestlaste osalust Eesti kultuuri suurüritustel, koolitustel Eestis ja
väliseesti kogukondades ning teabevahetust ja kontakte ida ning lääne diasporaa esindajate ja Eesti vahel.

Konkursil saavad toetust taotleda Eesti Vabariigis registreeritud
eraõiguslikud juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad ning välisriigis asukohamaa reeglite järgi registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud, kelle kinnitatud põhikirjas on sätestatud eesti keele ja kultuuri säilitamine.

Projektikonkursi kogueelarve on 40 000 eurot. Ühele projektile taotletav toetus on maksimaalselt 3000 eurot.

Lisainfo ja taotlemine:
https://www.integratsioon.ee/kaimasolevad-konkursid?project_id=708 

Kontakt: Teele Raja, Integratsiooni Sihtasutus, tel 659 9855, e-post teele.raja@integratsioon.ee 

Teise, Eesti Vabariik 100 väliseesti kultuuriühingute projektikonkursi eesmärk aga on toetada väliseesti kogukondi kultuuriprojektide korraldamisel, mis on pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale ning tugevdada kodueesti kultuurikollektiivide ja loomeinimeste kontakte ning
kultuurivahetust väliseesti kogukondadega.

Konkursil saavad toetust taotleda Eesti Vabariigis registreeritud
eraõiguslikud juriidilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad ning
välisriigis asukohamaa reeglite järgi registreeritud eraõiguslikud
juriidilised isikud. 

Projektikonkursi kogueelarve on 60 000 eurot. Ühele projektile taotletav toetus on maksimaalselt 7000 eurot. 

Lisainfo ja taotlemine:
https://www.integratsioon.ee/kaimasolevad-konkursid?project_id=707 

Kontakt: Joosep Vimm, Integratsiooni Sihtasutus, tel 659 9030, e-post joosep.vimm@integratsioon.ee 


LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.