Uudised

04/11/2017 15:23  Päästeamet ootab vabaühendusi projektikonkursile (tähtaeg 1. detsember)
 | Uudise aegumine: 12/01/2017 08:00
Projektikonkursi eesmärk on kodanikuühenduste toel tõsta elanikkonna ohuteadlikkust ning kujundada inimestes õnnetusi ennetavaid hoiakuid ja käitumist. Igaüks saab anda oma panuse turvalise elukeskkonna loomisel – märgates, hoolides ja aidates! 

Päästeamet toetab kodanikuühenduste initsiatiivil läbiviidavaid uuenduslikke tegevusi, mis vähendavad ning hoiavad ära tule- ja veeõnnetusi ning projekte, mis aitavad lahendada tingimustes toodud probleeme.   

Taotlejaks võib olla nii MTÜ kui SA, kokku jagatakse toetusteks kuni 5 500 eurot. Varem toetatud projektidega saab tutvuda siin
<https://www.rescue.ee/et/vabatahtlikud/projektikonkurss/toetatud-projektid.html> .

Lisainfo ja taotlemine:
https://www.rescue.ee/et/vabatahtlikud/projektikonkurss/


LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.