Uudised

11/05/2017 08:43  Avanes EV100 väikeprojektide taotlusvoor! 
 | Uudise aegumine: 06/11/2017 08:00
Kuni 6. juunini on avatud EV100 kingituste ja sündmuste väiketoetuste taotlusvoor, millest saab toetust taotleda nii juriidiline isik avaliku, ärisektori kui vabaühenduste seast. 
Väiketoetuste eesmärk on pakkuda lisatuge planeeritud sündmustele ja ühistegevustele, mis on mõeldud kingituseks Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks.

Väiketoetuse taotlemiseks peab kingitus olema loodud laialdase koostööna kohalike ja/või valdkondlike inimeste vahel ning pakkuma rõõmu järeltulevatele põlvedele. Taotlemise hetkeks peab see olema kantud ka EV100 kodulehel kingituste või sündmuste kalendrisse.
Väiketoetused on suunatud sellistele algatustele, mis
·        kingivad Eestile elutervemaid kodanikke ja parandavad vaimset keskkonda;
(Näiteks kutsuvad rohkem õues liikuma, peredega koos aega veetma, suurendavad põlvkondade vahelist sidusust, pärandavad traditsioone ja loovad uusi, sh on suunatud väärtuskasvatusele)
·        aitavad rikastada füüsilist elukeskkonda ja loovad väärtust tulevikku.
(Näiteks aitavad luua linnapilti, külasid ja asulaid rõõmsamaks, atraktiivsemaks, ka võivad need olla seotud ajaloolise ja kultuurilise mälu säilitamisega).
Ühele projektile saab toetust küsida 300-1500 eurot. Omafinantseering ei ole kohustuslik, kuid taotlusvormis tuleb esitada kas, kuidas ja millises mahus panustavad kingitusse teised partnerid. Taotlusvooru kogumaht on 60 000 eurot.
Projekti põhitegevused (ehk kingitused Eesti Vabariigile) peab ellu viima ajavahemikul juuli 2017 – detsember 2018.
Kogu info vooru kohta on olemas: http://kysk.ee/ev100-vp17
Taotluste esitamise tähtaeg on 6. juuni 2017 kell 15.00.
Taotlused tuleb esitada altpoolt leitaval taotlusvormil allkirjaõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressil kysk@kysk.ee või posti teel või ise kohale tuues aadressil SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Toompuiestee 33a, Tallinn 10149.
Tingimused ja vormid:
TAOTLUSVORM (sisaldab ka eelarvelahtreid)
TINGIMUSED
KÜSKi õigused ja taotleja kohustused
 
Lisainfo:
Mari-Liis Dolenko, tel 655 64 23, e-post: mariliis@kysk.ee
Katrin Barnabas, tel 656 04 69, e-post: katrin@kysk.ee


LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.