Uudised

09/05/2017 11:35  Avanes LIFE programmi 2017. aasta taotlusvoor

 | Uudise aegumine: 05/31/2017 08:00
Euroopa Liidu LIFE programmi keskkonna- ja kliimaprojektide taotlusvooru eelarve on tänavu 373 miljonit eurot.  
Programmi raames rahastatakse projekte, mis panustavad looduskaitsesse ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamisse, keskkonnapoliitikate väljatöötamisse ja rakendamisse, keskkonnaalasesse teavitustöösse ning kliimamuutuste leevendamisse, kliimamuutustega kohanemisse ja teavitustöösse. 
Taotlusvooru eelarve on 2017. aastal 373 miljonit eurot, millest üle 290 miljoni suunatakse keskkonna allprogrammi projektidele ning üle 82 miljoni kliima allprogrammi projektide toetusteks. Avatud taotlusvoorus on oodatud osalema äriühingud, mittetulundusühingud, avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kohalikud omavalitsused ja riigiasutused. Toetuse määr on kuni 60%, prioriteetseid liike ja elupaiku käsitlevatel looduskaitseprojektidel kuni 75%. 
Keskkonnaministeeriumi välisfinantseerimise osakonna juhataja Ülle-Triin Enden rõhutab, et  projektitaotlused konkureerivad üle Euroopa, mistõttu on väga oluline, et lisaks projekti sisulisele tugevusele oleks projekt ka kvaliteetselt koostatud. 
Taotluste esitamise tähtajad on sõltuvalt projektitüübist erinevad, varieerudes vahemikus 7.-26. september 2017. 
Taotluste koostamise juhised iga valdkonna ja projektitüübi kohta leiab Euroopa Komisjoni veebilehelt.
                                                                                                                         
LIFE programm on Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahastatakse keskkonnaprojekte kogu Euroopa Liidus juba 25 aastat. See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, mis toetab liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist.
 
 
Lisainfo:
Kadri Masing
Keskkonnaministeerium
avalike suhete nõunik
6 262 941; 56 880 386
kadri.masing@envir.ee


LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.