Uudised

10/04/2017 10:46  Eesti-Läti programm ootab häid ideid
 | Uudise aegumine: 05/12/2017 08:00
Teise taotlusvooru saab esitada ideid neljal teemal:
  • pärandil põhinev turismitoote arendus,
  • keskkonnateadlikkus,
  • ühised algatused veeressursiparemaks haldamiseks
  • tööjõu piiriülene liikumine.
 
Nende teemade raames on plaanis Euroopa Regionaalarengu Fondi toel projekte
rahastada kokku 5 miljoni euroga. Partneritena on oodatud organisatsioonid
ja asutused Lõuna- ja Lääne-Eestist ning Vidzeme, Pierīga, Riia ja Kurzeme
piirkonnast. Ideede esitamise tähtaeg on 12. mai 2017 kell 17:00.
 
Teise vooru tulemusena soovitakse näha vähemalt kahe turismitoote
arendamist, kolme keskkonnateadlikkuse kampaaniat ning kahte algatust
veeressursi haldamiseks. Samuti on oodatud uued teenused piiriülese töö
otsijatele ja pakkujatele.

Lisainfo taotlemise kohta: www.estlat.eu


LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.