Uudised

25/03/2017 22:24   Kogukondliku turvalisuse 2017. aasta maakondlik toetusvoor ootab taotlusi
 | Uudise aegumine: 05/02/2017 08:00
Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa
ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning
kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe
teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt
ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele,
korrarikkumistele ja kuritegudele.
 
Toetatakse taotlusi, mis:
* edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna
loomisel;
* suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist
koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
* aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.
 
Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot. Taotlus tuleb esitada
hiljemalt 2. maiks kl 16.30 taotleja asukohajärgsele maavalitsusele.
Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise
juhendid ja infopäevade toimumiskohad on aadressil
http://www.kysk.ee/taotlusvoorud/tur17
 
KÜSK paneb taotlejatele südamele, et enne taotlema asumist kõik tingimused läbi
loeksite, kindlasti õigeid, 2017. aasta vorme täidaksite ja mistahes
küsimuste korral võimalikult aegsasti oma maavalitsuse poole pöörduksite.
 
 
 


LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.