Uudised

01/03/2017 15:05  Toimus esimene infohommik ettevõtjatele
 | Uudise aegumine: 01/01/2018 08:00
Läänemaa Arenduskeskus kutsub 2017 aasta igal kuul ettevõtjaid infohommikule.  Need on  ettevõtjate kokkusaamised, kus arutletakse mõne ettevõtjale olulise teema ümber, mida aitavad avada oma ala spetsialistid. Paari tunni vältel antakse teemast ülevaade, seejärel on oodatud nii küsimused kui osalejate omavaheline arutelu. Kohal on arenduskeskuse esindaja, kelle poole võib samuti erinevate, nt toetusi puudutavate küsimustega pöörduda. 

Esimesel korral räägiti maksuteemadest. Koolitaja Ülle Moks rääkis muutunud nõuetest majandusaasta aruande esitamisel, uutest auditeerimise ja ülevaatuse tingimustest ning ka sellest, millal ja miks maksuamet uksele koputab ning mida siis mõistlik oleks ette võtta. 

Infohommikud on ettevõtjatele tasuta.

Kutsed järgmistele infohommikutele saavad kõik ettevõtjad, kes on liitunud Läänemaa Arenduskeskuse ettevõtjate listiga. (Vt paremal üleval punasega linki "LIITU UUDISKIRJAGA")

Infohommikute korraldamist toetatakse projektist "Nõustamine MAKides: Läänemaa Arenduskeskus". Projekti rahastatakse ettevõtlusteadlikkuse programmist, mida omakorda rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.
LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.