Uudised

31/01/2017 12:19  Avaneb Kodukant Läänemaa LEADER taotlusvoor ettevõtluse arendamiseks
 | Uudise aegumine: 02/28/2017 08:00
Alates järgmisest nädalast vahemikus 06. - 17.02.2017 on avatud  MTÜ Kodukant  Läänemaa LEADER meetme taotlusvoor. Projekte on võimalik esitada läbi e-Pria keskkonna.
 
Projektitaotlusi saab esitada ettevõtlusmeetmesse, mille põhieesmärgiks vastavalt Kodukant Läänemaa strateegiale on ettevõtluse aktiivsuse suurendamine. Meede jaguneb kaheks alameetmeks 1.1. ja 1.2.
 
Meetmesse 1.1. oodatakse piirkonna eripäral ja kultuuripärandil põhinevaid ettevõtluse arendamise projekte. „Siia on oodatud projektid, millega arendatakse piirkondlikke turismitooteid ning kohalikul ressursil põhinevaid tooteid.  Kohaliku ressursi all on peetud silmas Läänemaa kohalikke saadusi – puitu, pilliroogu ja muud piirkonnale iseloomulikku. Toetatakse ka kohalikul ressursil põhineva energiamajaduse arendamist ja põllumajandussaaduste väärindamist,“ ütles Kodukant Läänemaa tegevjuht Ene Sarapuu.
 
Meetmesse 1.2. oodatakse projekte, millega arendatakse ettevõtluseks vajalikke tingimusi. Toetatavateks tegevusteks on näiteks ettevõtluse jaoks vajaliku tugitaristu rajamine (juurdepääsud, sideühendused, veevarustus jne) ning investeeringud (ehitus, rekonstrueerimine, seadmed jne). „Peamine erinevus kahe meetme vahel ongi see, et esimese puhul oodatakse projekti seost kohaliku eripäraga, teise puhul võib olla tegu igasuguse ettevõtlusega,“ lisas Sarapuu. 
 
Taotlejateks saavad olla mikro-ja väikeettevõtted, mis tegutsevad või planeerivad tegevuse alustamist Lääne maakonnas ja on vähemalt  aasta vanad. Ettevõtte viimase majandusaasta käive peaks olema vähemalt 2000 eurot ja tulem positiivne. Toetusmäär ettevõtjale on kuni 60%, teadmussiirdeprojektide puhul kuni 90%. Suurim võimalik toetussumma on 64 000 eurot. Käesoleval aastal jagatakse läbi ettevõtlusele suunatud taotlusvooru toetusi kogusummas 590 138 eurot.
 
Taotlemistingimused on avaldatud Kodukant Läänemaa veebilehel www.kklm.ee. Taotlejatele on avatud Kodukant Läänemaa büroo, kus vajadusel saab nõustamist. Samuti nõustab taotlejaid Läänemaa Aarenduskeskus.
 
Lisainfo ja küsimused:
Kaja Karlson
MTÜ Kodukant Läänemaa
Tel. +372 5817 0479
Kaja.karlson@kklm.ee
 


LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.