MTÜ arenguprogrammi koolitus alustavatele vabaühendustele

Koolitusele on oodatud kõik aktiivsed inimesed, kes täna ei ole veel vabaühenduse juhatuse liikmed ja tegevjuhid, kuid plaanivad sellele kohale astuda. Ja need vabaühenduse juhatuse liikmed ja tegevjuhid kes on selles ametis olnud alla 24 kuu.
Toimub 2 koolituspäeva:
11.jaanaur kell 10.00-17.00 ja 23.jaanuar kell 10.00-17.00,
hotellis Kongo, Kalda 19 Haapsalus.


Kahe päeva koolituse maksumus on 16 eurot.  Osaledes ühel  koolituspäeval on päeva hind 10eurot. Koolituse maksumus sisaldab koolitusmaterjale ja toitlustust koolitusel.
Koolitajaks Lianne Teder.
Registreeri ennast koolitusele:  https://tinyurl.com/y9z79sxw

11.jaanuari  koolituse päevakava:
Mittetulundusühingu sisseseadmine

 10.00-11.30 koolituse Iosa
 MTÜ ja selle juhatuse liikmete tähendus õigusruumis, sh. MTÜ seadus, tulumaksuseaduses toodud erisused, käibemaksuseadus, tööseadusandluse rakendatavus , lisaks  raamatupidamise korralduse  teemad;
11.30-11.45 sirutuspaus
11.45-13.15  koolituse IIosa

 MTÜ tegevuse dokumenteerimine, sh seadustest tulenevad kohustused (nt. põhikiri, liikmete register, majandusaasta aruanne, Statistikaameti kogutav  info, töötajate registri info jms), aga ka MTÜ tõhusast juhtimisest ja  partnerlusest tulenevad ootused ja vajadused dokumenteerimiseks (nt  tegevuskava, arengustrateegia), ning andmete kogumine ja säilitamine,  arhiveerimine; milline info millistele asutustele ja kuidas esitatakse;
13.15-13.45 lõunapaus
13.45-15.15 koolituse III osa

MTÜ organid ja nende tegevus, sh üldkoosoleku, (volinike koosoleku),  juhatuse, liikmete õigused ja kohustused, registreeritavad ja tekkivad  dokumendid, andmed ja materjalid, omavahelise suhtluse reguleerimine;
15.15-15.30 sirutuspaus
15.30-17.00 koolituse IV osa

 MTÜ põhitegevus, sh põhikirjalised eesmärgid, arengueesmärgid,  tegevuskava, partnerlus ja projektid (kohustuste teke ja täitmine),  muudatuste tegemine, nende registreerimine ja teavitamine.
 
Arenguprogrammi toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Lisainfo ja registreerimine:
Tiina Ojamäe
tel.56352591
tiina@lak.ee   


LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.