ÜHISNÄDAL: Kodanikupäeva tähistamine Vormsil

Kodanikupäeva tähistamiseks toimub Vormsi Rahvamajas (kell 11.00-16.30) seminar haldusreformist.
Kodanikupäeval otsime vastuseid järgmistele küsimustele:
 
-       kas ja kellega peaks peaks Vormsi saarvald ühinema, et demokraatia toimiks, oleks investeeringuid võimaldav eelarve ning tekiks võimalus võtta tööle pädevaid inimesi omavalitsuse kohustuste täitmise paremaks korraldamiseks?
 
-       mis võimalused on mitteühinemise või ühinemise korral peatada demograafilise olukorra halvenemine ning luua eeldused omavalitsuse otsustusõiguse suurendamiseks, et tagada Vormsi saarel majanduskasv ja töökohtade arvu kasv?

Lisainfo: Anu Streng tel.5060745LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.