ÜHISNÄDAL: Kodanikupäeva tähistamine Vormsil

Kodanikupäeva tähistamiseks toimub Vormsi Rahvamajas (kell 11.00-16.30) seminar haldusreformist.
Kodanikupäeval otsime vastuseid järgmistele küsimustele:
 
-       kas ja kellega peaks peaks Vormsi saarvald ühinema, et demokraatia toimiks, oleks investeeringuid võimaldav eelarve ning tekiks võimalus võtta tööle pädevaid inimesi omavalitsuse kohustuste täitmise paremaks korraldamiseks?
 
-       mis võimalused on mitteühinemise või ühinemise korral peatada demograafilise olukorra halvenemine ning luua eeldused omavalitsuse otsustusõiguse suurendamiseks, et tagada Vormsi saarel majanduskasv ja töökohtade arvu kasv?

Lisainfo: Anu Streng tel.5060745LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.