Läänemaa haridusinnovatsiooni tegevuskava koostamine

12 kooli alustasid Läänemaa Arenduskeskuse eestvedamisel Läänemaa haridusinnovatsiooni tegevuskava koostamist sel neljapäeval 25.09.14 13:30 TÜ Haapsalu kolledžis

Konkreetse ühise tegevuskava koostamiseks haridusuuenduste elluviimiseks on registreerunud Haapsalu Põhikool, Haapsalu Linna Algkool, Virtsu Kool, Nikolai Kool, Lihula Gümnaasium, Vormsi kool, Läänemaa Ühisgümnaasium, Oru Kool, Kullamaa Keskkool, Uuemõisa Lasteaed-algkool, Kõmsi Lasteaed-algkool, Ridala Põhikool, Taebla Gümnaasium.
Lisaks 3-liikmelistele koolimeeskondadele annavad oma panuse ka Lääne Maavalitsuse, Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži, Haapsalu linnavalitsuse ja Läänemaa Arenduskeskuse töötajad. Eksperdiks tegevuskava koostamisel on Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi direktor Kristi Vinter (PhD).

Kavas on neli seminari ja õppereisid ideede kogumiseks. Arutletakse ka järgmiste ühisprojektide elluviimise üle. Esimene õppereis toimub 15.10.14 Tallinna Haridusinnovatsioonikeskusesse ja Gustav Adolfi Gümnaasiumisse. Tegevuskava valmimine on kavandatud 2015 aasta kevadesse. Projekti toetab LEADER programm ja Lääne Maavalitsus maakondlikust arendustegevuse programmist (MAAKAR).
 
Loe ka Kristi Vinteri artiklit Postimehes.   Foto: online.le.ee, Helen Viispert
 
Hariduse innovatsiooni küsimusi on LAK eestedamisel käsitletud ka varem. Koos töörühmaga, mis koosneb haridusvaldkonnas tegutsevatest kooliuuenduse entusiastidest,  on koostatud ja läbi viidud maakonna koolide IKT seisundi uuring 2012 ja 2014 aastal.  Aruteludes ilmnes vajadus ühise maakondliku kava järgi, mille alusel koolid planeeriksid oma tegevusi ning ühiselt kavandaksid ka projektide koostamist ja elluviimist.

Lisaks haridusuuuendusele on LAK maakondlikuks noorte ettevõtlikkuse suurendamisele suunatud projektide elluviijaks aastast 2008.  Vaata lisaks LAK kodulehelt: Noorte 25.09.14 ettevõtlikkus 

Vaata 1. seminari (25.09.14) pilte meie FB lehelt


LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.