Avalik sektor

Maakondliku arenduskeskuse eesmärgiks on maakonna ühtlane areng, mistõttu erasektori ja kodanikuühenduste kõrval on meie klientideks ka avaliku sektori asutused, eelkõige maakondlikud arendusorganisatsioonid, omavalitsusliidud, kohalikud omavalitsused ja nende allasutused. 

Osaleme nii üleriigiliste kui maakondlike strateegiate väljatöötamises ja nende elluviimises maakondlikul tasandil, mistõttu teeme koostööd erinevate ministeeriumide, maavalitsuste ja kohalike rakenduskõrgkoolide, kutsehariduskeskuste ja kompetentsikeskustega.

 Meie eesmärgiks on suurendada era- ja avaliku sektori koostöövõimekust ning ettevõtluskeskkonna atraktiivsust eesmärgiga luua tasuvaid töökohti, parandada avalike teenuste kvaliteeti ja kaasata lisainvesteeringuid.

Meie ülesanneteks on:
  • ettevõtlusalade arendamise algatamine ja selleteemaline nõustamine,
  • maakondade eelisarendatavate kasvusektorite arengu ja teiste sektorite koostöö toetamine,
  • nõustamine maakonna arenguga seotud arendusprojektide lähteülesannete koostamisel, tellimisel ja teostamisel, vajaduse korral teostamises osalemine,
  • piirkondlike ja valdkondlike arengukavade/strateegiate koostamise algatamine ja koostamise nõustamine,
  • ettevõtlustaristu ettevalmistuse projektide algatamine ja  nõustamine,
  • avaliku sektori arendustöötajate pädevust suurendavate tegevuste korraldamises osalemine,
  • maakondliku tähtsusega ja piirkondliku ühishuvi projektide algatamine, toetamine, käivitamine ja juhtimine,
  • ettevõtlust ja kodanikuühiskonda arendavate koostöövõrgustike algatamine, koordineerimine, arendamine ja haldamine,
  • omavalitsuste koostöö (sh liitumised ja ühinemised, ühishanked) algatamises ja elluviimises osalemine,
  • piirkondlike ja valdkondlike ümarlaudade korraldamine ja korraldamises osalemine.
 


LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.