Virtsu ettevõtluspäev 10.04.15

Reedel, 10. aprillil 2015 kogunesid Virtsu Kooli aulas toimunud Lõuna-Läänemaa ettevõtluspäevale nii piirkonna tegutsevad ettevõtjad kui ka ettevõtlusega alustamise planeerijad. Kohal olid ka ettevõtluse toetamise ja arendamise eest vastutavad avaliku sektori esindajad lähemalt ja kaugemalt.

Algatuseks tutvustas  vandeadvokaadist kohalik ettevõtja Armand Reinmaa aktuaalseid teemasid ettevõtjale muutustest äri- ja maksuseadustes.

Rene Küttim EASi Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskusest ja Marge Sargma EASi Regionaalarengukeskusest rääkisid kuidas EASil on plaanis toetada ettevõtjaid aastatel 2015-2020. Viimane tõi ka välja piirkonna konkurentsivõime investeeringute tegevuskavas maakondlikult parimaks valitud projekti  -Virtsu Ettevõtluskeskuse.

Sellest, kuidas Töötukassa toetab ettevõtlusega alustamist ja milliseid teenuseid pakutakse tegutsevale ettevõttele töötajate värbamiseks rääkis Läänemaa Töötukassa teenusekonsultant (teenused tööandjatele) Regina Triebstock.

Virtsu Ettevõtlusala arendamise plaane tutvustas Jaan Kuusemets, arhitektuuribüroo Dagopen juhataja.

Sellest, mida ja kuidas teevad Läänemaa avaliku sektori organisatsioonid ettevõtjate jaoks ja ettevõtlikkuse edendamiseks rääkisid:

Cynne Põldäär - kuidas Läänemaa Arenduskeskus aitab tasuta alustavaid ja tegutsevaid ettevõtjaid;

Merle Mäesalu - Lääne maavalitsuse rollist piirkonna arengustrateegia koostamisel ja konkurentsivõime investeeringute pingerea koostamisel, mille peamine eesmärk on töökohtade loomine ja majanduse elavdamine.

Anneli Rasu -  Läänemaa Arenduskeskuse kavandatavatest tegevustest mikroettevõtete võimekuse tõstmiseks.

Jane Möll - turismiettevõtete koostöövõimalustest SA Läänemaa Turism eestvedamisel;

 Ene Sarapuu - ettevõtjate võimalustest toetust taotleda valmiva LEADER strateegia meetmetest.

Olulisi ettevõtlusküsimusi arutati päeva lõpus maailmakohviku meetodil.  Teemadeks olid:
1. Kuidas suurendada olemasolevate väikeettevõtete võimekust
2. Mida teha, et piirkonna noorte ettevõtlikkus suureneks
3. Mida teha, et meelitada Lõuna-Läänemaale sobivat tööjõudu.

Millised vastused nendele küsimustele leiti, loe SIIT!

Päeva modereeris SA Läänemaa Arenduskeskuse juhataja Andres Huul

LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.