"Unistused ellu!"

“Ettevõtlikkuse edendamiseks” (endise nimega „Unistused ellu!“) võrgustik ühendab ettevõtteid ja organisatsioone, kes toetavad ettevõtlike inimeste kasvamist. Aitame tööelu kogemusega muuta õppimist elulähedasemaks, innustades kogukonda koostööle.
Läänemaa Arenduskeskusest kuulub võrgustiku nõukotta Cynne Põldäär.

Mis?
Siia keskkonda on koondunud ettevõtted ja organisatsioonid, kes panustavad ettevõtliku mõtteviisi edendamisse.
 
Miks?
Koostöövõrgustik sai loodud eesmärgiga, et Eestis oleks rohkem ettevõtlikke lapsi ja noori.
 
Kellele?
Veebikeskkonnast leiavad kasulikku infot eelkõige laste ja noortega tegelevad täiskasvanud: õpetajad, noorsootöötajad, huvijuhid, karjäärispetsialistid jne. Siit võid leida ka koostööpartnereid noorte ettevõtlikkust edendavate tegevuste elluviimiseks.
Ettevõtetel ja organisatsioonidel on võimalik saada hea ülevaade, milliseid toetustegevusi teevad teised ettevõtted ning jagada infot oma tegevuste kohta.
Võrgustiku tegevus ning ettevõtlikkuse hoiakud toetuvad 2010. aastal kinnitatud ettevõtlusõppe edendamise kavale „Olen ettevõtlik!”.
 

Tegutsemise põhimõtted

·        Võrgustikuga võivad liituda kõik ettevõtted ja organisatsioonid, kes tahavad panustada ettevõtlikkuse suurendamisse ja ettevõtlusõppe arendamisse – kas siis raha, aja või teadmiste-kogemuste kaudu. Liitumine on tasuta ning võrgustikul liikmemaksu ei ole.
·        Kõik liikmed lähtuvad toetustegevustes vastutustundliku ettevõtluse põhimõtetest.
·        Kõik liitujad saavad liikmetunnistuse ja võimaluse osaleda ka infovõrgustikus.
·        Liikmed aitavad kaasa, et ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe info oleks ühiskonnas teemana üleval ning levitavad seda ka oma organisatsiooni kanalites. Liikmetel on õigus kasutada Ettevõtlikkuse edendamiseks sümboolikat oma visuaalse identiteedi juures.
 
Ettevõtlikkuse edendamiseks“ (eelmise nimega „Unistused ellu!“ ) võrgustik on pälvinud UNICEF Eesti rahvuskomitee Sinilinnu aastapreemia.

Küsi täpsemalt: 604 0066 või ettevotlusope@koda.ee
Uudiseid saad lugeda SIIT
Infokirja saab tellida SIIT 


 
 
 
 
 

LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.