Tootearendusprogramm

Lääne-Eesti loomemajandusvaldkonna ettevõtjate tootearendusprogramm "Loole"

Lääne Eesti on suure potentsiaaliga turismipiirkond, mille külastajatele mõeldud meenete arendamisel saaks oluliselt enam kasutada kohalikku rikast kultuuripärandit – arendada piirkonnale omaseid tooteid ning siduda neid vahvate kohalike lugudega.

Tootearendusprogrammi „LOOLE“ eesmärk oli suurendada osalejate müügikäivet kultuuripärandil põhineva tootearenduse kaudu. Programmi nimi „LOOLE“ oli inspireeritud lugudest  ja eestlastele omasest heinateost.
Programm oli suunatud Lääne-Eesti loomeettevõtjatele, kes koolituste tulemusena arendasid oma toodet või teenust nii, et see kandnuks endas kohalikust kultuuripärandist lähtuvat sõnumit ja olnuks selgelt suunitletud piirkonna külalisele või piirkonna asutustele ja ettevõtetele.
Toodete arendusöö sisaldas ärimudeli läbikaalumist, tootearendust ja –testimist sihtgrupi hulgas, toodete müügi ja turunduse õpitubasid. Projekt lõppes Lääne-Eesti tunnusmeenete konkurssiga 2015. a märtsis.
Kultuuripärandist inspireeritud tootearendusprogrammi „LOOLE“ vedasid Lääne-Eesti arenduskeskused,  Läänemaa Arenduskeskus teiste hulgas.Projekti teostasid Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Läänemaa Arenduskeskus, Saaremaa Arenduskeskus ja Hiiumaa SA Tuuru (maakondlik arenduskeskus).

Projekti rahastajad olid:
Euroopa Regionaalarengu Fond (EASi kaudu) 
Pärnumaa Omavalitsuste Liit, Maakondliku arendustegevuse programm, Saaremaa Omavalitsuste Liit, Kuressaare linn, Kaarma, Kärla ja Lümanda vald, Lääne Maavalitsus, Hiiumaa Omavalitsuste Liit.

Projekt lõppes 2015. aasta märtsis.

LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.