Tööinspektsioon soovib kohtuda Läänemaa ettevõtjatega

29.märtsil kell 11 maavalitsuse saalis Lahe 8, Haapsalu (ca 2h) soovib Tööinspektsiooni peadirektor  Maret Maripuu koos meeskonnaga kohtuda maakonna kov-juhtidega ja Läänemaa ettevõtjatega.
Kokkusaamine on valdavalt küsimused-vastused vormis, et teadvustada probleeme ja saada vastuseid. 

Tööinspektsiooni kohtumine Läänemaa ettevõtjate ja omavalitsustöötajatega: hea töökeskkonna võimalikkusest
                                                         
Müük, turundus, raamatupidamine, tootmine, klientide pretensioonid, personalitöö – nende ja kümnete teiste eriteadmisi ja –oskusi nõudvate teemadega puutub ettevõtte juht iga päeva kokku. See kõik nõuab rohkelt tähelepanu, mis sageli jätab vähem aega pühendumiseks töötajate ohutust ja tervishoidu puudutavatele teemadele. Hea, ohutu ja tervist säästev töökeskkond on tänases Eestis omandamas üha tähtsamat kohta ettevõtete tegevuses. Oleme olukorras, kus tööjõupuudus on saamas üha suuremaks probleemiks. Tööandjad peavad ennast töötajale atraktiivseks tegema, sest parimad töötajad tunnevad üha rohkem huvi selle vastu, kuidas tulevane tööandja oma töötajaid väärtustab. Teisest küljest võib töökeskkonna teemade eiramine nii töötajale kui ka tööandjale kurjasti kätte maksta, näiteks siis, kui töötaja tervis saab tööl kahjustada. Sarnased mured on ka omavalitsusjuhil. Oma töötajate tervist hoidva töökeskkonna loomise kõrval tuleb tal mõtelda ka sellele, et oma linna ja valla elanikele ei jää märkamata, kui töökeskkonnas midagi lonkab. Lisaks toob suvel käivituv töövõime reform kaasa tööandjatele ja omavalitsusjuhtidele uusi väljakutseid.
 
Kutsume teid kuulama ja arutama hetkeolukorra üle Eesti töökeskkonnas, miks ikkagi juhtuvad tööõnnetused, kuidas muuta töökeskkond ohutuks ning kuidas Tööinspektsioon abiks olla saab. 
 
Osalevad:   
Maret Maripuu, Tööinspektsiooni peadirektor
Rein Reisberg, Tööinspektsiooni töökeskkonna nõustamise osakonna juhataja
Olle Kärner, Tööinspektsiooni  eTI peaspetsialist       

Oma osalemise soovist palun anda teada Tööinspektsiooni teabeosakonda Riina Otsepale e-kirjaga riina.otsepp@ti.ee hiljemalt 20. märts 2016.
 

LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.