Riverways

 Projekt Riverways  ( "Development of water tourism as nature and active tourism component in Latvia and Estonia") oli suunatud loodusturismi ja aktiivse puhkuse ning eelkõige veeturismi arendamisele Eestis ja Lätis.
Projekti eesmärk oli suurendada veeturismi konkurentsivõimet programmi piirkonnas; Lõuna- ja Lääne-Eestis ning Põhja-Lätis. Kokku oli projektis 39 partnerit - Lätist Vidzeme, Kurzeme ja Riia planeerimispiirkonnast, Eestist Võrumaa, Viljandimaa, Põlvamaa, Valgamaa, Läänemaa, Emajõe piirkonnast ning Põltsamaa linnast. Arendustegevused olid seotud järgmiste veekogudega:  Suur ja Väike Emajõgi, Amme jõgi, Võhandu, Ahja, Põltsamaa jõgi, Õhne, Halliste, Kõpu, Koiva, Mustjõgi ja Kasari jõgi. Järvedest Peipsi, Võrtsjärv ning Vagula.

Läänemaalt osales projektis kaks partnerit - Haapsalu linn ja Läänemaa Arenduskeskus. Viimane esindas projektis omakorda Noarootsi, Vormsi, Ridala, Hanila ja Lihula valda ning Rannarootsi Muuseumi.

Projekti raames Haapsallu soetud madala süvisega aurulaev  "Kallis Mari" sõidab Haapsalu lahel, Vormsile ja Noarootsi.  Haapsallu  soetati ajalooliste laevade eksponeerimiseks ja mugavama teenindamise tagamiseks ujuvkaid 
Promenaadi paadisillale ning Rannarootsi muuseumi juurde. Maaomavalitsused
rajasid kajaki- ja kanuumatkade korraldamiseks 9 puhkepaika, mis
varustati riietuskabiinide ja mitmekeelsete infostendide, pinkide ning laudadega.
Projekti käigus töötati välja täpsemad tootekirjeldused ja turundusmaterjalid, koolitati ettevõtjaid, tehti koostööd piirkonnas asuvate turismisettevõtjate vahel. Turundati ennekõike Balti riikides, Soomes, Rootsis, Venemaal.

Projekt RIVERWAYS kestis 15.01.2013 – 14.01.2015 ning eelarve oli  2 168 674.70 EUR ja toetuse suurus on 1 800 000.00 EUR. Läänemaa (sh Haapsalu) eelarve oli kokku ca 194 tuhat eurot. Omalt poolt panustatati kaasfinantseerisse 17% , mis tegi kokku ca 33 tuhat eurot.


LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.