PATEE

PATEEga seonduvaid tegevusi toetatakse Liit Euroopa Regionaalarengu Fondist.

ja Läänemaa Omavalituste Liit

2014. aasta novembris said maakondlikud arenduskeskused EASi vahendusel ülesande alustada Läänemaa tööhõive ja ettevõtlikkuse kava koostamiga aastateks 2015 –2021.

Kava aluseks on siseminister Hanno Pevkuri käskkiri "Toetuse andmise tingimused rakendusasutuse tegevusteks prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine“ meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse 5.4.2 „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"( edaspidi PATEE). Piirkonna tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamise kavade koostamine“ raames" 12.03.2015 nr 1-3/67.

Kava koostamisel ja tegevuste läbiviimisel on koostööpartnerid Partnerid: Läänemaa Arenduskeskus (LAK), Lääne Maavalitsus (LMV), Läänemaa Omavalitsuste Liit (LOVL), Töötukassa, LEADER programmide maakondlikud esindajad, Haapsalu Kutsehariduskeskus (HKHK), TLÜ Haapsalu Kolledž, Innokas SA, Sotsiaalhoole Ühing MTÜ ja Läänemaa ettevõtjad.

2014. sügisel ja 2015. jaanuaris ja veebruaris arutati võimalikke tegevusi partnerorganisatsioonide esindajatega.

11. ja 12. veebruaril 2015 toimusid PATEE tegevuste tutvustamiseks, täiendavate mõtete kogumiseks ja tegevuste pingeritta seadmiseks Roostal mõttetalgud koondnimetusega  "Hüppelaud", millel osalesid nii partnerorganisatsioonid kui ettevõtjad (maakonnas puudub ettevõtjaid koondav esindusorganisatsioon).


Roosta mõttetalgute kokkuvõte

Seejärel koostas arenduskeskus tugiprogrammi, mille käigus panustatakse kolme tegevusse: 

1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine,
2) maakonna turundus ja investorteenindus,
3) noorte ettevõtlikkus ja haridusinnovatsioon

Lõpliku maakondliku PATEE tugiprogrammi  kinnitamist ministri määruse või käskkirjaga eeldati 2015 aasta suvel, tegelikult juhtus see  2016. aasta veebruaris.

Laiemapõhjalise kava fail

2015-2016 tugiprogrammi fail

2017. jaanuarist algab PATEE kolmeaastane rahastusperiood, kus
on uuenduslik põhimõte, et raha ei eraldata enam mitte otseselt tugiprogrammi alusel, vaid tugiprogramm on projekti(de) koostamise aluseks. Soovitav on koostada vähemalt aastaseid projekte, mis sisaldavad mitut tegevust.

Maakondlik tugiprogramm saab sisaldada vaid tegevusi, mis on kokku lepitud laiemas kavas, mis lepiti kokku 2015. aastal Roostal kohalike omavalitsejate ja ettevõtjate mõttetalgutel. Mainitud kava on kinnitatud 2016. aastal ministri määrusega. Täiesti uute tegevuste sisseviimine eeldab ka kava muutmist.
 
Teiseks põhimõtteliseks  uuenduseks on tugiprogrammide eksperthindamine koostamise käigus. Kui varasemalt oli rahastuse aluseks maakondlik tugiprogramm, mida eksperdid hindasid peale tugiprogrammi dokumendi valmimist, siis nüüd hinnatakse projektitaotlust ja selle kooskõla tugiprogrammiga.

Tugiprogrammi kooskõla meetme eesmärkidega hindab ekspert, kes annab nõu muudatuste sisseviimiseks. Läänemaa Arenduskeskuse eestvedamisel koostatud tugiprogrammi eksperdiks on Piret Arusaar, kes on Tartu Ülikooli Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse peaspetsialist, endine pikaaegne Tartu Ärinõuandla (, mis on samuti maakondlik arenduskeskus) juhataja.

Põhimõtteliselt on Läänemaa Arenduskeskuse meekond vaadanud üle ka teistes piirkondades tehtavad PATEE tegevused ja leidnud, et ka uuel perioodil on kõige mõtekam jätkata 2015-16 alustatud kolme tegevusega, kuid pisut erinevate fookustega.

Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi 2017-2019 sisaldab kolme alategevust: 
1) Mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) Maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena
 

Digiallkirjastatud tugiprogrammi failid


Projekt "Läänemaa PATEE 2017"LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.