Noorte ettevõtlikkus

Ettevõtlikkusest ja ettevõtlusest
Ettevõtlikkus on isikuomadus, aga ettevõtlus on kindel tegevus, mille eesmärgiks on saada kasumit. Samas on see ka elustiil.
Ettevõtlikkus on tahe ise teha ja see läbi midagi paremaks muuta. See on eneseusk, mis on edasiviivaks jõuks Sinu ideede elluviimisel ja koos sõpradega tehtu üle rõõmustamine.

Ettevõtlik olemine ei võrdu oma ettevõtte tegemisega. Paljud inimesed näiteks otsustavad luua mittetulundusühingu  (MTÜ). Sel juhul pole eesmärgiks mitte majandusliku tulu saamine, vaid näiteks mõne sotsiaalse probleemi lahendamine. See ei tähenda, et liikmetele ei võiks palka maksta või teenuste eest tasu küsida.
Ka ettevõtlusel on erinevaid vorme. Ettevõtte üldnimetus sõltub ettevõtte suurusest ja alustamiseks vajamineva raha  suurusest. Eestis on kõige levinumaks ettevõtete vormideks osaühing (OÜ) ja aktsiaselts (AS). Kõige lihtsam ja odavam  on aga ettevõtlusega alustada füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE), mis on põhimõtteliselt nagu ühe-mehe-firma.

Oled ettevõtlik, aga kas Sinust võiks saada ka ettevõtja?
„Ettevõtjaks võib saada igaüks, kes piisavalt vara endas ettevõtja omadusi- ettevõtlikkust-arendama hakkab. Ettevõtlikkusega on lood samuti nagu iga teise andega- iga lill vajab kastmist. Eelkõige on vaja soovi, erksat vaimu ja siis lisaks teadmisi. Kui on suur tahe, usk endasse ja uudishimu, siis tuleb ka edu.“

Epp Vodja, Junior Achievements Eesti tegevdirektor

LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.