Maakonna strateegia uuendamine 2018Maakonna arengustrateegia koostamise juhend

Lisad (zip fail)

Lisa 1 – Mõisted ja lühendid
Lisa 2 – Seosed riigi eesmärkidega
Lisa 3 – Analüütiline abimees
Lisa 4 – Tegevuskava vormi näidis
Lisa 5 – Ruumilise üldlahenduse näidised
Lisa 6 – Kontroll-leht arengustrateegia koostajale
Lisa 7 – Soovitusi arengustrateegia koostajale.

LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.