Maakondlik hariduskoostöö

AVATUD TAOTLUSVOOR ÕPETAJAKOOLITUSTE JA ÕPILASÜRITUSTE RAHASTAMISEKS

SA Lääne-Eesti Arenduskeskus kuulutab välja avatud taotlusvooru maakondlike õpetajakoolituste ja õpilasürituste rahastamiseks 2018. aastal.

Toetuse eesmärgiks on toetada riiklike õppekavade rakendamist ja õpetajate ning õppeasutuste juhtide professionaalset arengut kõikides maakonna munitsipaal-, riigi- ja eraüldhariduskoolides ning lasteaedades õpetajate aineühenduste ja haridusasutuste juhtide ühistegevust õpetajate ja  haridusasutuste juhtide tunnustamise ning  õpilaste aineolümpiaadide, -võistluste ja õpilasürituste korralduse kaudu 2018.aastal.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. veebruar 2018.
Taotlusi ootame aadressile: lovl@lovl.ee

Eelistatud on taotlused, millede tegevused toetavad koostööd, teemade ja valdkondade lõimimist ning on suunatud kõigi maakonna õppuritele, õpetajatele.


Täpsemad tingimused, taotlusvorm ja lisad:
TAOTLEMISE KORD
Lisa 1 TAOTLUSVORM
Lisa 2 ARUANNE
Lisa 3 täiendav teave

LEAK toetuse saajad 2018LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.