Läänemaa omavalitsused

Läähemaa omavalitsused on koondunud Läänemaa Omavalitsuste Liitu.

Arenduskeskuse teenused kohalikele
 omavalitsustele:
  • Arengukava koostamise nõustamine.
  • Omavalitsuse projektide koostamise nõustamine.
  • Maakonnaüleste või mitme omavalitsuse koostööprojektide nõustamine
Avalikus sektoris osaleb Läänemaa arenduskeskus ka maakonnaüleste arengukavade koostamisel nii töörühmades kui eestvedajana.


LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.