Läänemaa omavalitsused

Teenused kohalikele omavalitsustele:
  • Arengukava koostamise nõustamine.
  • Projektide koostamise nõustamine.
  • Maakonnaüleste või mitme omavalitsuse koostööprojektide juhtimine
Avalikus sektoris osaleb Läänemaa arenduskeskus ka maakonnaüleste arengukavade koostamisel nii töörühmades kui eestvedajana.

Kõikide Läänemaa omavalitsuste, nende allasutuste,  maakondlike avalike arendusorganisatsioonide ja maavalitsuse kontaktid võite leida  SIIT

LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.