Läänemaa omavalitsused

Läähemaa omavalitsused on koondunud Läänemaa Omavalitsuste Liitu.

Arenduskeskuse teenused kohalikele
 omavalitsustele:
  • Arengukava koostamise nõustamine.
  • Omavalitsuse projektide koostamise nõustamine.
  • Maakonnaüleste või mitme omavalitsuse koostööprojektide nõustamine
Avalikus sektoris osaleb Läänemaa arenduskeskus ka maakonnaüleste arengukavade koostamisel nii töörühmades kui eestvedajana.


LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.