Läänemaa mini- ja õpilasfirmad

Õpilasfirmade ajalugu Läänemaal ulatub aastasse 2008, kui Läänemaa Arenduskeskus kirjutas „Hasartmaksunõukogule“ projektitaotluse, mille käigus kaardistati ja analüüsiti olukorda, koolitati mini-ja õpilasfirmade juhendajaid, soetati vajalikud õppematerjalid, loodi mini-ja õpilasfirmad ning korraldati õpilastele koolitusi, õppereise, majandusolümpiaad, ettevõtete külastusi, osaleti laatadel. Külastatud on ka rahvusvahelisi õpilasfirmade laatasid, käidud on Norras, Iisraelis, Lätis, Šveitsis.
Leader-meetme ja MAAKAR programmi toel on õpilasfirmade tegemisi edaspidigi toetatud. Keskmiselt registreeritakse maakonnas 8-10 mini-ja õpilasfirmat õppeaasta jooksul. Korraldatud on palju laatasid, õppereise, koolitusi nii juhendajatele kui õpilastele. Loodud on Läänemaa ettevõtlusõpetajate koostöövõrgustik, mis tänaseks toimib hästi koos maakonna majandusõpetajate ainesektsiooniga ning innovatsioonikeskusega INNOKAS.
Mini-ja õpilasfirmad ei pea töötama vaid koolide juures, nii on olnud firmad Paliveres ning Haapsalus, kus need on tegutsenud noortekeskuste juures. Haapsalu ja lähivaldade noored tegutsevad täna INNOKAS Angela Leppiku käe all.
Traditsiooniliselt on firmad igal aastal olnud ka Kullamaa Keskkoolis, Lihula Gümnaasiumis, lisaks Martna, Palivere, Risti, Virtsu koolide juures, virtuaalne programm on tegutsenud Taebla Gümnaasiumis. Algklassides on majandusring olnud Oru Koolis, täna on ettevõtlikkusõpe Virtsu Koolis.
2013 a kevadel korraldas mini-ja õpilasfirmade maaletooja Junior Achvievement Eesti koos Läänemaa Arenduskeskuse, Angela Leppiku ja Haapsalu Noorte Huvikeskusega Eesti õpilasfirmade lõppvõistluse. See oli suur tunnustus meie tehtud tööle sel suunal.
Traditsioonilised suuremad väljakutsed firmadele on õpilasfirmade laat Kristiine keskuses veebruariti ning firmade lõppvõistlus kevaditi. Läänemaa noored on edukad olnud mõlemal suunal, igal aastal on vähemalt üks meie firmadest parimate seas lõppvõistlusel osaleda saanud. 2015 aasta kevadel saavutas meie E-Muusikakool hinnalise teise koha.
Rohkem saab meie edulugude kohta lugeda INNOKA kodulehelt, noorte ettevõtluse alamenüüst.
Kui soovid mini-ja õpilasfirmadest rohkem teada saada või kui vajad abi, võta meiega ühendust:
info@lak.ee  

Õpilasfirma tegevuses osalemine  võimaldab noortel ennast juba kooli ajal proovile panna, et aru saada, kas ettevõtjaks olemine võiks neile sobida.
Omandatud kogemused tulevad igal juhul  kasuks tööturule suundudes. 
Õpilasfirma asutajad ei pea olema täisealised, sest ametlikult äriregistrisse nende ettevõtet ei kanta. 
Eesmärgiks on siiski pakkuda võimalikult sarnast kogemust reaalse ettevõtte loomisele. 
Teoorias õpitu saab praktikas ära katsetatud  ja oma algatusvõime proovile pandud.


Õpilasfirma asutamine:
Õpilasfirma registreerimiseks tuleb esitada Junior Achievement Eestile:
1.     Avaldus
2.     Õpilasfirma asutamiskoosoleku protokoll
3.     Õpilasfirma põhikiri
4.     Toote lühikirjeldus

TÄHELEPANU! TÄHELEPANU!
Õpilasfirma registreeritakse:
Junior Achievement Eesti   www.ja.ee
LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.