Läänemaa mini- ja õpilasfirmad

Õpilasfirmade ajalugu Läänemaal ulatub juba aastasse 2008, kui Läänemaa Arenduskeskus kirjutas „Hasartmaksunõukogule“ projektitaotluse, mille käigus kaardistati ja analüüsiti olukorda, koolitati mini-ja õpilasfirmade juhendajaid, soetati vajalikud õppematerjalid, loodi mini-ja õpilasfirmad ning korraldati õpilastele koolitusi, õppereise, majandusolümpiaad, ettevõtete külastusi, osaleti laatadel. Sellest ajast on pea igal aastal külastatud ka rahvusvahelisi õpilasfirmade laatasid, käidud on Norras, Iisraelis, Lätis, Šveitsis.
Leader-meetme ja MAAKAR programmi toel on õpilasfirmade tegemisi edaspidigi toetatud. Läbi aastate on maakonnas olnud 8-10 mini-ja õpilasfirmat. Korraldatud on palju laatasid, õppereise, koolitusi nii juhendajatele kui õpilastele. Loodud on Läänemaa ettevõtlusõpetajate koostöövõrgustik, mis tänaseks toimib hästi koos maakonna majandusõpetajate ainesektsiooniga ning innovatsioonikeskusega INNOKAS.
Tänaseks on maakonna õpilas-ja minifirmad liikunud ka koolidest väljapoole. Nii on see olnud Paliveres ning Haapsalus, kus firmad on tegutsenud noortekeskuste juures. Haapsalu ja lähivaldade noored tegutsevad täna INNOKAS Angela Leppiku käe all.
Traditsiooniliselt on firmad igal aastal olnud ka Kullamaa Keskkoolis ja Lihula Gümnaasiumis, kus juhendajateks on vastavalt Pille Nool ja Liina Vaimla.  Lisaks on virtuaalne firma tegeutsenud Taebla Gümnaasiumis Juhan Lehepuu käe all ning ka Martna, Palivere, Risti, Virtsu koolide juures. Algklassides on majandusring olnud Oru Koolis.
24. aprillil 2013 korraldas mini-ja õpilasfiramde maaletooja Junior Achvievement Eesti koos Läänemaa Arenduskeskuse, Angela Leppiku ja Haapsalu Noorte Huvikeskusega Eesti õpilasfirmade võistluse 2013. See oli suur tunnustus meie tehtud tööle sel suunal.
Suurimad väljakutsed firmadele on tradistiooniline õpilasfirmade laat Kristiine keskuses veebruariti ning firmade lõppvõistlus kevaditi. Läänemaa firmad on edukad olnud mõlemal suunal, igal aastal on vähemalt üks meie firmadest parimate seas lõppvõistlusel osaleda saanud. 2015 aasta kevadel saavutas meie E-Muusikakool hinnalise teise koha.
Rohkem saab meie edulugude kohta lugeda INNOKA kodulehelt, noorte ettevõtluse alamenüüst.
Kui soovid mini-ja õpilasfirmadest rohkem teada saada või kui vajad abi, võta meiega ühendust:
cynne@lak.ee  või angela.leppik@gmail.com


VÕIMALUS SINU JAOKS?

Õpilasfirma tegevuses osalemine  võimaldab noortel ennast juba kooli ajal proovile panna, et aru saada, kas ettevõtjaks olemine võiks neile sobida.

Omandatud kogemused tulevad igal juhul  kasuks tööturule suundudes. 

Õpilasfirma asutajad ei pea olema täisealised, sest ametlikult äriregistrisse nende ettevõtet ei kanta. 
Eesmärgiks on siiski pakkuda võimalikult sarnast kogemust reaalse ettevõtte loomisele. 

Teoorias õpitu saab praktikas ära katsetatud  ja oma algatusvõime proovile pandud.
Õpilasfirma asutamine:
Õpilasfirma registreerimiseks tuleb esitada Junior Achievement Eestile:
1.     Avaldus
2.     Õpilasfirma asutamiskoosoleku protokoll
3.     Õpilasfirma põhikiri
4.     Toote lühikirjeldus
TÄHELEPANU! TÄHELEPANU!
Õpilasfirma registreeritakse:
 Junior Achievement Eesti   www.ja.ee
Jälgi meid FB!
LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.