Kutse nõustamisele

VAJAD ABI? LÄÄNEMAA ARENDUSKESKUS ON TOEKS! TASUTA!

Soovid hakata ettevõtjaks? Sul on vaja asutada MTÜ? Tahaksid taotleda toetust?

Läänemaa Arenduskeskuse töötajatele lähevad väga korda kõik hakkajad ettevõtlikud inimesed. Nõustame ettevõtete ja  vabaühenduste (MTÜde) alustamist ja tegevust, konsulteerime toetustaotluste koostamist ja projekte.

Nii ettevõtluse kui kodanikutegevusega alustamine eeldavad rohkem või vähem ametlikke protseduure, mille kohta oskame anda head nõu ja abi. 

Enamgi veel – Euroopa Liitu kuulumine  on Eestile toonud kaasa laiaulatusliku toetusrahade  taotlemise võimaluse. Peale kliendiga nõupidamist oskame soovitada, millise fondi poole oleks mõttekas pöörduda.  Kui tekib küsimusi, kuidas asja täpselt ajada, et toetusraha „oma õuele“ tuua, siis oleme taas nõuga abiks.

Mida tahaksid Sina eurorahade toel ette võtta?
Võimalusi on erinevaid, näiteks:

• alustavale ettevõtjale pakub EAS starditoetust,
• töötutel on  võimalus Töötukassa alustava ettevõtja toetuse abil luua endale töökoht (nõustame äriplaane),
• tegutsevatele ettevõtjatele pakume uusi teadmisi ja kogemusi mentorklubi koolituste näol,
• Läänemaa maapiirkondades tegutsevad ettevõtjad  ja MTÜd saavad toetust küsida LEADER meetmest,
• MTÜd saavad tuge Kohaliku Omaalgatuse Programmist,
• Kodanikuühiskonna Sihtkapital pakub MTÜdele erinevaid võimalusi rahvusvahelise kootöö toetamiseks.

Arenduskeskused, nagu Läänemaa Arenduskeskus, tegutsevad igas maakonnakeskuses, on mõeldud olema piirkonnale toeks ja toimivad võrgustikuna. Sega võid meie juurest leida tugiisikute kontaktid oma idee elluviimiseks üle Eesti.

Kui tekkis mingeid mõtteid, vajad nõu ja abi, siis helista või kirjuta meile, et leppida kokku kohtumine.  LAK konsultandid on nõus ka kohapeale ettevõtetesse ja MTÜdesse tulema, vaja on ainult kutsuda! Konsultatsioonid on tasuta.  Mõtleme koos! 

Kontakti võtmiseks uuri rubriiki KONTAKTID
LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.