Konkurss: Lääne- Eesti meene

Konkurss: Lääne- Eesti meene
http://www.parnu.ee/clear.gif
http://www.parnu.ee/clear.gif

I Konkursi eesmärk
 1.1 Konkursi eesmärgiks on leida ja tunnustada Lääne-Eestile (Pärnumaale, Saaremaale, Hiiumaale ja Läänemaale) iseloomulikke meeneid, mis aitavad kaasa piirkonna rahvusvahelisele tutvustamisele. 
1.2 Konkursile oodatakse meeneid, mis rõhutaksid piirkonna omapära ja unikaalsust, on huvitavad, silmatorkavad, esteetilised ning mille tootmine on teostatav.
1.3 Esitatud töödes peab olema nii originaalsust kui ka isikupära (sh pakend, etikett), seotus piirkonna ajaloo, kultuuri, traditsioonide või legendidega.
 
II Üldtingimused
2.1 Konkursi korraldaja on SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus koostöös Läänemaa-, Hiiumaa-, ja Saaremaa Arenduskeskustega (Lääne- Eesti loomeettevõtete kultuuripärandist inspireeritud tootearendus projekti raames).
2.2 Konkurss on avalik ja sellel võivad osaleda juriidilised isikud, v.a hindamiskomisjoni liikmed. Mitu isikut võivad esitada ka ühise töö.
2.3 Kategooriad: maakonna sündmused, turismiobjektid, maakonna kodukoha meene, kinkekomplekt (min. kaks toodet/teenust).
2.4 Konkurss toimub kahes osas: esmalt piirkondlik konkurss (Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnumaa), millest valitakse parimad finaali (Lääne-Eesti meenekonkurss).
2.5 Konkursile esitatavad tööd peavad olema nõuetekohaselt vormistatud ja vastama alljärgnevatele tingimustele:
2.5.1 originaalmõõtmetes meene
2.5.2 töö kirjeldus, info valmistamise kohta ja otstarve
2.5.3 hinna kalkulatsioon ja planeeritud müügihind
2.6 Konkursile esitatud kõikidest töödest koostatakse avalik väljapanek (näitus). Eelnevalt kooskõlastatakse kõigi osalejatega.
http://www.parnu.ee/clear.gif
 
III Tööde esitamine
Tööde esitamise aeg on 12. jaanuar 2015 - 1. veebruar 2015
 
Tööd võtab vastu:
Pärnus: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Aida 5 Pärnu
Läänemaal: Läänemaa Arenduskeskus, Posti 41a Haapsalu
Saaremaal: Saaremaa Arenduskeskus, Lossi 1 Kuressaare
Hiiumaal: Hiiu maakonna arenduskeskus Tuuru, Vabrikuväljak 1 Kärdla
 tööpäevadel: 09.00-12.00, 13.00-16.00.
 
Töö ja selle juurde kuuluvad materjalid peavad olema esitatud kinnises läbipaistmatus pakendis, millel on märge “Lääne-Eesti meene”, töö märgusõna ja kategooria (vt. punkt 2.3).
Pakendi sees peab lisaks meenele/tootele olema eraldi kinnine ümbrik, mille sees on autori nimi ja kontaktandmed. Ümbrikul pea peab olema  töö märgusõna.
http://www.parnu.ee/clear.gif
 
IV Hindamine
 4.1 Töid hindab komisjon, mille koosseisu kuuluvad nimetatud arenduskeskuste esindajad ja nende koostööpartnerid.
 4.2 Kõrgemalt hinnatakse töid, mis :
4.2.1 toovad esile piirkonna omapära ja unikaalsuse;
4.2.2 on seotud legendide, lugude või ajalooga;
4.2.3 on piirkonda positiivselt tutvustavad ja esteetilised;
4.2.4 on atraktiivsed;
4.2.5 on atraktiivselt, kvaliteetselt ja esteetiliselt pakendatud ning varustatud isikupärase etiketiga;
4.2.6 tootmine on teostatav.
 4.3 Konkursi läbinud tööde seast koostatakse igas maakonnas pingerida. Pingerea esimesed kolm pääsevad edasi lõppfinaali, kus kandideerivad 4 maakonna finalistid.
 4.4 Komisjoni töö loetakse lõppenuks pärast võidutöö väljaselgitamist ja selle otsuse fikseerimist lõpp-protokollis. Vajadusel esitatakse märkused võidutöö edasise täiendamise vajalikkuse kohta ja edasise tegevuse põhimõtted.
 4.5 Konkursi tulemused kinnitab komisjon.
 4.6 Võitjad avalikustatakse arenduskeskuste kodulehel ja FB Loomerannik lehel.
 
V Tunnustamine ja auhinnad
5.1 Kõik esitatud tööd pannakse ühtsesse virtuaalsesse turundusalbumisse, kus on kvaliteetne tootefoto ja ettevõtja kontaktid. Albumit levitatakse potentsiaalsetele klientidele (ettevõtted, linnavalitsused, maavalitsused jne).
 5.2 Konkursi auhinnafond on 800 eurot.
 5.3 Auhinnafondi jagunemise otsustab komisjon.
 5.4 Preemia makstakse välja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast konkursitulemuste kinnitamist ja võitja arve esitamist Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusele. Preemia maksab välja SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus.
 5.5 Hindamiskomisjonil on õigus teha konkursi korraldajale ettepanek jätta preemia välja andmata, kui auhinnaväärilist tööd ei esitata.
 
VI Muu
 6.1 Konkursi tingimused on kättesaadavad Pärnu-, Saare-, Hiiu- ja Läänemaa Arenduskeskuste kodulehel.  
6.2 Kõik täiendavad küsimused konkursi kohta tuleb esitada kirjalikult meiliaadressile kaydi@peak.ee
 

LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.