Info investoreile

Läänemaale investeerida soovijaile pakume Läänemaa investeerimisvõimaluste kohta infot kodulehel invest.laanemaa.ee/et/.

Please find about investing possibilites of Läänemaa on the site invest.laanemaa.ee

LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine,
2) maakonna turundus ja investorteenindus, 
3) noorte ettevõtlikkus ja haridusinnovatsioon.

Uuri lähemalt ...