Hüppelaua kokkuvõte

Hüppelaud - Läänemaa mõttetalgud 11.-12. märtsil Roostal

Mõttetalgud rahastati meetmest „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse 5.4.2 „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks. Piirkonna tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamise kavade koostamine“(edaspidi PATEE)
 
Mõttetalgutel osalesid PATEE kohustuslikud maakondlike partnerite esindajad (maavalitsus, töötukassa, omavalitsusliit:, LEADER programmide kohalikud orgasnisatsioonid, kutseharidus- ja kõrgharidusasutused), täiendavad partnerid Innokas SA ja Sotsiaalhoole ühing MTÜ, kõikide Läänemaa omavalitsuste ja järgmiste ettevõtete esindajad:K.Compos OÜ, Valge Aurik OÜ, Kalasaba OÜ, Vormsi õlu (kaubamärk), OÜ Brutus, Skywind OÜ, Ümaron OÜ, K.Met AS, Prodigi OÜ, Treidetailid OÜ, Marearca OÜ.

 11. märtsil otsisid Läänemaa omavalitsused koos ettevõtjatega vastust küsimusele: millistesse tegevustesse peaks avalik sektor panustama, et maakonnas oleks ettevõtlikke inimesi, et ettevõtjad suudaksid luua kõrgemat lisandväärtust, uusi töökohti ja maksta kõrgemat palka.

Algatuseks tutvuti Läänemaa varasemalt koostööpartneritega arutatud võimalike tegevustega (vt ideede esitlus): mikroettevõtete „turbostamine”, kohaliku toidu väärindamine,  loomemajandus arendamine,  noorte ettevõtlikumaks muutmine, maakonna turundus ja investorteenindus, turismi arendamine,  erivajadustega inimeste kaasamine.

Ajurünnaku käigus kaardistati osalejate arvamusi (vt ajurünnaku tulemused). Etteantud ideedele lisaks oli ka võimalus pakkuda välja alternatiivseid tegevusi. Päeva lõpetuseks määrati tegevuste olulisuse järjekord – suurem sõnaõigus olulisuse määramisel anti ettevõtjale. (vt pingeread).

12. märtsil tutvuti võimalike sotsiaalteenuste arendussuundadega tööhõive toetamiseks ja koostati pingerida, milliseid ettevõtlust edendavaid tegevusi peavad kõige olulisemaks eelkõige omavalitsused, kui PATEE tugiprogrammi peamised omaosaluse tagajad. (vt pingeread).
Arutati, mida olulist kahele eeltoodule veel kohalikud omavalitsused koos (või ka eraldi) võiksid teha ning millistest fondidest oleks võimalik selleks saada raha (vt tabel "Läänemaa KOV prioriteedid").

Mõttetalgute läbiviijaks oli tunnustatud koolitaja Indrek Maripuu.
Ürituse toimumist toetas Euroopa Liit.


LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.