Ettevõtlusteadlikkuse programm

Ettevõtlusteadlikkuse toetusskeemi eesmärk on ettevõtlikkuse kasvatamine, ettevõtluse kasvu soodustamine, ettevõtluskeskkonna arendamine.
 
Sihtgrupp: 
Potentsiaalselt ettevõtlusest hetkel ja kaugemas tulevikus huvitatud ja ettevõtlusega alustada soovivad inimesed
Ettevõtjad (sh. ettevõtete juhid, töötajad ja omanikud)
Ettevõtlusega seotud organisatsioonid
Olemasolevad ja potentsiaalsed investorid
Ettevõtluse edendamisega tegelevad ja ettevõtluse arengusse panustavad muud juriidilised või füüsilised isikud
 
Toetusskeemi eesmärk on kasvatada ettevõtlusteadlikkust ühiskonnas tervikuna ja konkreetsetes sihtgruppides ning võimaldada tegutsevatel ettevõtjatel areneda. Toetusskeemi raames pakutakse nii tegutsevale kui potentsiaalsele ettevõtjale mitmesuguseid tugiteenuseid. Antud toetuskeemi raames ei pakuta ettevõtjale finantstuge.
 
Programmi kõikide tegevuste elluviimise eest vastutab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS). EASi ja maakondlike arenduskeskuste parnterkoostöös toetatakse nõustamist ja info jagamist maakondlikes arenduskeskustes, ka Läänemaa Arenduskeskuses järgmiselt:
 
NÕUSTAMISTEENUSED
Kuni 3 aastaste ettevõtete arengunõustamine 
Kõikide ettevõtete baasnõustamine
Starditoetuse eelnõustamine
Infotegevused - ettevõtjate teativtamine toetustest ja tugisüsteemidest    
EV alustajad proaktiivne 
 
ETTEVÕTLUSTEADLIKKUSE TÕSTMISE TEGEVUSED
Alustava ettevõtja baaskoolituste tugitegevused
Ettevõtluspäeva korraldamine maakonnas
Maakondliku mentorklubi korraldamine
Ettevõtluskonkurss AJUJAHT tugitegevused
 
MAK SISESED ARENDUSTEGEVUSED JA JUHTIMINE
Konsultantide koolitused ja enesearendus
 
Programmi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.


LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.