Ettevõtjatele

Konsultatsiooniaja palume eelnevalt registreerida tel 51 051 41  või e-posti teel kersti@lak.ee.
Pakume tasuta BAASNÕUSTAMISTEENUST järgmistes valdkondades
 • Ettevõtluse vormid
 • Äriühingute asutamine ja registreerimine
 • Äriidee hindamine 
 • Maksud ja aruandlus ettevõtluses
 • Koostööpartnerite leidmine
 • Turundus ja müük
 • Väikeettevõtte juhtimine ja tegevuse planeerimine
 • Väikeettevõtte personalijuhtimine, töölepingute sõlmimine
 • Äriplaani ja selle finantsprognooside koostamise nõustamine ja analüüs
Alustavale ettevõtjale suunatud toetusprogrammide alane nõustamine, s.h.:
 • Tingimused ja abikõlbulikkuse kriteeriumid
 • Äriidee ja äriplaani analüüs; äriplaani vastavus programmi korrale ( vajalike komponentide olemasolu)
 • Vajalike lisadokumentide olemasolu ja vastavus programmi korrale
Informatsiooniteenus:
 • EAS'i meetmete ja programmide kohta
 • Ettevõtluse tugisüsteemi erinevate meetmete, struktuurifondide ja teiste organisatsioonide poolt ettevõtjatele pakutavate teenuste alase info vahendamine 

LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.