Avaliku sektori toetusvõimalused

Peamised valdkondlikud toetusprogrammid kohalikule omavalitsusele:

Regionaalsete investeeringutoetuste programm
PKT - piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus

Lipuväljakute väljaarendamise programm
Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus: toetused
Kesk-Läänemere programm
Eesti-Läti programm
   
LEADER  Läänemaal   maaelu arendamiseks
Innove SA   hariduse ja sotsiaalteenuste arendamise toetused
Keskkonnainvesteeringute Keskuse - keskkonna ja taristute arendamie toetused

 


LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.