Avaliku sektori toetusvõimalused

Peamised valdkondlikud toetusprogrammid kohalikule omavalitsusele:

Regionaalsete investeeringutoetuste programm
PKT - piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus

Lipuväljakute väljaarendamise programm
Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus: toetused
Kesk-Läänemere programm
Eesti-Läti programm
   
LEADER  Läänemaal   maaelu arendamiseks
Innove SA   hariduse ja sotsiaalteenuste arendamise toetused
Keskkonnainvesteeringute Keskuse - keskkonna ja taristute arendamie toetused

 


LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.