Avaliku sektori toetusvõimalused

Peamised valdkondlikud toetusprogrammid kohalikule omavalitsusele:

Avalikud teenused (EAS)

Haldussuutlikkus (hetkel suletud)
Haridus  (Innove SA)
Keskkond
Euroopa territoriaalne koostöö
Leader - maaelu areng

    LEADER  Läänemaal - MTÜ Kodukant Läänemaa

Spetsiifilised toetused

​​2014 Kergliiklusteede toetusskeem

LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.