Alustajale

Konsultatsiooniaja palume eelnevalt registreerida tel 510 5141 või e-posti teel kersti@lak.ee 

Pakume alustavatele ja kuni 3 a tegutsenud ettevõtjatele tasuta BAASNÕUSTAMISTEENUST järgmistes valdkondades
 • Ettevõtluse vormid
 • Äriühingute asutamine ja registreerimine
 • Äriidee hindamine 
 • Maksud ja aruandlus ettevõtluses
 • Koostööpartnerite leidmine
 • Turundus ja müük
 • Väikeettevõtte juhtimine ja tegevuse planeerimine
 • Väikeettevõtte personalijuhtimine, töölepingute sõlmimine
 • Äriplaani ja selle finantsprognooside koostamise nõustamine ja analüüs
Alustavale ettevõtjale suunatud toetusprogrammide alane nõustamine, s.h.:
 • Tingimused ja abikõlbulikkuse kriteeriumid
 • Äriidee ja äriplaani analüüs; äriplaani vastavus programmi korrale ( vajalike komponentide olemasolu)
 • Vajalike lisadokumentide olemasolu ja vastavus programmi korrale
Informatsiooniteenus:
 • EAS'i meetmete ja programmide kohta
 • Ettevõtluse tugisüsteemi erinevate meetmete, struktuurifondide ja teiste organisatsioonide poolt ettevõtjatele pakutavate teenuste alase info vahendamine
 
Kasulikke viiteid leiad lisaks alammenüüst KASULIKKU!

LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.